כיכר השבת - האתר החרדי

חסידות סאטמר מסבירה: למה לא נשתתף בעצרת הקנאים

בניגוד לחסידיו של האדמו"ר מהר"י מסאטמר שישתתפו מחר (ראשון) בעצרת המחאה נגד חוק הגיוס שאורגנה ע"י מנהיגם הרוחני ובגיבויי קהילות נוספות מחוגי סאטמר והקנאים בארה"ב, הרי שכפי שנחשף ב"כיכר השבת", חסידיו של האח הבכור האדמו"ר מהר"א מסאטמר יחרימו את העצרת ולא ייטלו בה חלק.

כפי שדווח ב"כיכר השבת", לאחר ישיבה ממושכת שהתקיימה במהלך השבוע במעונו של הרבי מסאטמר בקריית יואל עם כמה מחברי התאחדות הרבנים, הוחלט לבקש לדחות את העצרת, ובאם לא תתקבל הבקשה, הרי שחסידי הרבי לא ישתתפו בה.

בערב שבת (ארה"ב) פרסמה הנהלת הקהילה מכתב מיוחד בו הוסבר מדוע על אף שהנהגת החסידות פועלת כל העת נגד גיוס בני ישיבות, הוחלט שלא להשתתף בעצרת המחאה. כיכר השבת מביא את הנוסח המלא של הודעת הנהלת הקהילה.

###########VIDEO: /data/auto/flv/fn/9h8grh2n.m4v###IMAGE: /data/auto/flv/custom_thumb/25xohh3u.jpg#####

ח"כ משה גפני על ההפגנה (צילום: ישי כהן, כיכר השבת)

"אנו פי מלך שמור, נתבקשנו מאת כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א לפרסם הדברים כדלהלן:"

"זה שנים רבות אשר היהדות החרדית עומדת בקשרי המלחמה עם משנאי הדת בארצינו הק', אשר הקימו מלכות המינות ושפחה כי תירש גבירתה בפלטרין של מלך, ומאז גוזרים עלינו גזירות קשות נגד החרדים לדבר ה' המתחדשים חדשים לבקרים, באופן שאין לך יום שאין קללתה מרובה משל חבירתה, ה"י".

"ברוך ה' אשר לא השבית לנו שומר, ומראשית צמיחת מדינת הציונית התייצב בשער שר צבא ה' מרן רבינו הק' והטהור זללה"ה, אשר עמד בגאון ובעוז בראש הלוחמים ולימד את בני יהודה קשת, בגודל חכמתו צדקתו וקדושתו למד את העם דעת בכל עניני דת תוה"ק, וגם בעניני לקנא קנאת ה' צבקות למדם דעת ותבונה, וכל עסקיו בענין זה היה מתוך אש קודש במסירות נפש, בלתי לה' לבדו בלי שום כוונה אחרת, ומה"ט זכה שנתקבלו דבריו באימה וביראה מקצה עולם ועד סופו, קדושה לשעתה ולדורות עולמים".

"הצרה האחרונה בשרשרת הגזירות של ממשלת הרשע אשר פקדה את עם ה' היושב בציון דרי ארצינו הקדושה אשר כמוה לא נהייתה, כאשר קמו לבלע כל קודש עם חוק 'גזירת הגיוס' בארה"ק, אשר מטרתה לנתק בחורי ישראל מחיק התורה והאמונה הצרופה ולצודד נפשות נקיות לרשת הצבא הטמא המבוססת על כפירה בגזירת הגלות והעברה נוראה על ג' חמורי עולם ה"י, וכל באי שערי הצבא סופם אבדון וירידה לבאר שחת וכל באיה לא ישובון, ומחריד כל לב וכל נפש לראות בריבוי מספר המתגייסים אשר חזותם מוכיח עליהם שמקורם טהור מבני היהדות הנאמנה, ונופלים בפח יוקשים רח"ל, ירחם ה' על עמו ועל נחלתו שלא תאבד שארית יעקב".

"לפני כמה שנים כאשר עמדה הגזירה הנוראה הזאת לצאת מהכח אל הפועל בגוי נב"ל ראשי ממשלת הכופרים, הרעיש כ"ק מרן רבינו שליט"א את אחינו שבגולה נגד הגזירה ביחד עם המוני המונים רבני הגולה וראשי הישיבות מכל המחנות והקהילות, ונתפרסם קבל עם ומלואה דבר ה' כי עלינו לעשות כל טצדקי לבטל הגזירה האיומה הזאת, ולא לתת יד לא במישרין ולא בעקיפין לנפילת אף נפש אחת מישראל בתוך הצבא הטמא ומלכודתם אשר פורשים בין בני ישראל החרדים".

"לאחרונה חלו כמה שינויים בתבנית הגזירה, לבוא עלינו בפה רך, ועדיין הסכנה בעיצומה מרחפת על נפשות חלשות בפרט בערי השדה הרחק מעיירות וישובים המרכזיים, וכן מה שהציבו 'יעדי הגיוס' ר"ל בזממם לבולל אלפי צעירי הצאן במשך השנים הבאים ח"ו, ורבו גם רבו צודדי נפשות נקיים המפתים בחלקלקות לשונם המוני בחורי ישראל לכנוס מדי שנה לצבא השמד בעוה"ר. - עקב זאת נתעורר שוב הצורך לנקוט בדרכי ונתיבות המלחמה שלא ליתן למשחית לכלות את שארית ישראל".

 

"מיד בראשית הקריאה כאשר התחילו להעלות הענין של עריכת עצרת מחאה גדולה בהשתתפות רבבות מאחב"י מכל קהילות הציבור החרדי בארה"ב, הביע כ"ק מרן רבינו שליט"א עז רצונו, שבכדי לנקוט שפה אחת ומשותפת ללחום נגד גזירה איומה הלזו שיהא בה השפעה עצומה מהכא להתם, מן הצורך והראוי לערוך "אסיפת רבנים" גדולי תורה, יושבים על מדין, ומנהיגי הקהילות הק', כדי לברר מציאות ופרטי הגזירה לאישורן, ודרכי המלחמה והפעולות הצריכים להעשות בעת כזאת להציל נפשות ישראל, ותשועה ברוב יועץ על סדר ואופן המחאה והזעקה באופן היותר מועיל כדת של תורה, במטרה שיעשה הרושם הנכון בכל העולם כולו".

"עינינו צופיות למרום בכן יתקדש שמך ה"א על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך, תן כבוד ה' לעמך, תהלה ליראיך, ותקוה טובה לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלך אתה ה"א מהרה לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, אמן.  עש"ק לס' וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם וגו' ונזכרתם לפני ה"א ונושעתם מאויביכם, בחודש סיון תשע"ז לפ"ק. הנהלת הקהילה".

הסיבה העיקרית, כפי שפורסם ב"כיכר השבת", היא מאחר והאדמו"ר טען כי ראשי הישיבות הליטאיות בארה"ב מעוניינים לדון בנושא ולקבל החלטה ביישוב הדעת.

קריאת חכם שלום כהן נגד ההפגנה
קריאת חכם שלום כהן נגד ההפגנה
הגדלה

לדברי מקורבי האדמו"ר, העובדה שעסקנים מסויימים קבעו עובדה והחליטו על קיום ומועד עצרת המחאה אינה יכולה לחייב אותם, וכי "יש לעשות דבר שכזה לאחר התייעצות וחשיבה מערכתית ולכלול בדיון את כל הפלגים והחוגים של היהדות החרדית בארה"ב".

"לא עושים בדברים שכאלו, הנוגעים בציפור הנפש של האידשקייט, "מחטפים". האדמו"ר טען כי יש חילוקי דעות בארץ בנושא ויש לשמוע את כל הצדדים ולפעול באחדות מלאה למען המטרה תוך יצירת חזית אחידה של כלל גדולי ישראל" הוסיפו והסבירו הגורמים בחסידות.