כיכר השבת - האתר החרדי

הגרש"א לוין תוקף: 'דגל התורה התחברו עם המשיחיסטים'

הכתרתו של הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא לאב"ד בני ברק תחת אביו הגאון רבי משה יהודה לנדא זצ"ל לצדו של הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, נעשתה אמנם בשלום, באחדות ובהסכמה עם גדולי הדור הליטאיים, וזאת כדי למנוע מחלוקת שהפכה לנחלת העבר בין הליטאים לחסידים, מחלוקת שפרצה עם הכתרתו של הגרמי"ל לנדא לאב"ד בני ברק. 

אלא שמתברר כי ב'פלג הירושלמי' לא רואים בעין יפה את המינויים החדשים ואת שיתוף הפעולה בין חב"ד לליטאים, ואם כאן בארץ ההכתרות עברו בשקט יחסי ובשלום ואחדות, הרי שמעבר לים מגיע מכתבו של רבה של ארגנטינה הגאון הרב שמואל אריה לוין, הנחשב לתלמידו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל, שתוקף בחריפות את דגל התורה וטוען כי "כל המטרה של דגל התורה זה לעקור את תורת מרן הרב שך".

וכך כותב הגרש"א לוין במכתבו החריף: "עולם התורה שעוד רוח קדשו של מרן הרב שך חשוב להם. אחרי מה שקרה בעיר בני ברק, שהתחברו דגל התורה עם המשיחיסטים, וראש העיר שיושב על כסא שמרן הרב שך מסר נפשו על הקמת דגל התורה הולך להחתים על התחברות כזאת, אוי לאזניים שכך שומעות שזה מרד גלוי ברבנו, וזו היתה הסיבה להקמת דגל התורה ושארית ישראל ובטאון הגזול.

"ועכשיו עלי לומר אימרה מפורסמת של מרן ר' חיים בריסקער שכל המטרה של הציונים להקים מדינה זה לעקור טוב יותר את התורה, ואותו הדבר כל המטרה של דגל התורה זה לעקור את תורת מרן הרב שך שזהו היתה תורת מרן החזון-איש מרן הרב מבריסק מרן הסטייפלר, מרן הגר"א קוטלר ומרן ר' י"ש אלישיב".

הרב לוין חותם את מכתבו וכותב: "הכותב בצער שמואל אריה לוין".

###########VIDEO: /data/auto/flv/af/m9x0bexq.m4v###IMAGE: /data/auto/flv/custom_thumb/wzgct7bv.jpg###DAR1.78###TEXT{ההכרזה במסע הלוויה}#####

כזכור, במסע הלוויה של הגרמי"ל לנדא זצ"ל, הכריז ראש עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין, כי "על דעת גדולי התורה, אדמו"רים, ראשי הישיבות ורבני העיר, הוחלט כי כל ענייני הדת והכשרות בעיר יתנהלו על ידי הרבנים הגאונים, בנו ממלא מקומו על פי בקשתו הרב חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א והרב שבח צבי רוזנבלט שליט"א, בשיתוף פעולה מלא, והאמת והשלום אהבו".