כיכר השבת - האתר החרדי

הרב יונה מצגר: יאכטה חייבת במזוזה

הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר קובע בפסק הלכה חדש, כי חובה לקבוע מזוזה ביאכטה.

מנכ"ל חברת ´אתרים´, איתמר שמעוני, ודובר המרינה בתל אביב, אבירם בלזר, הפנו את השאלה המרתקת לרב הראשי לישראל.

לדבריהם, זו "בעיה שמציקה לרבים מבעלי היאכטות והסירות בארץ ובעולם".

הללו שאלו את הרב מצגר: "האם חייבים לקבוע מזוזה ביאכטה, המשמשת גם למגורים ולא רק להפלגות קצרות ומזדמנות?".

תשובת הרב מצגר היתה כי יש לקבוע מזוזה ביאכטה, ובפסק ההלכה המנומק, הסביר באילו תנאים וקריטריונים יש לעשות זאת.

"לקביעת מזוזה ביאכטה, יש לוודא כי היאכטה גדולה מ- 2.50 מטר על 2.50, שבכניסה לחדר בו תקבע המזוזה קיימת צורת פתח של משקוף עם התקרה ודלת הגבוהים מגובה מטר אחד, וכן שהיאכטה משמשת גם למגורים ולהפלגה של ימים ולא רק של שעות. וכאמור, קביעת המזוזה תתקיים בלא ברכה", כותב הרב מצגר.

הרב מצגר מביא את התייחסותם ופסיקותיהם של גדולי הפוסקים לאורך הדורות בסוגייה.

"סוכת החג בחג ובית שבספינה פטורין מן מהזוזה – לפי שאינן עשויין לדירת קבע´ פסק הרמב"ם", ציין הרב הראשי והוסיף כי "לכאורה יש לפרש כי כוונת הרמב"ם היא לספינה קטנה שאין בה תנאי מגורים בסיסיים, אך ´יאכטה´ גדולה הראויה למגורים ואשר שוהים בה נוסעיה ימים רבים לתענוג ולכבוד - ודאי תחשב כדירת קבע ותהיה חייבת במזוזה".

הרב הראשי מדגיש כי גם על קביעה זו נחלקו גדולי הפוסקים, ומכל מקום כיוון שהספינה מטולטלת, הדירה שבה אינה נחשבת לדירת קבעה".

לדבריו, "יש מקום כי טעמו של הרמב"ם שפטר את הספינה ממזוזה הוא לפי שאין אדם יושב בספינה לשם דירה, אלא כדי לנסוע ממקום למקום, ולכן אינה נחשבת דירת קבע אלא כלי תחבורה ולא בית לשם דירה.

ולסיכום, כותב הרב מצגר כי "לאור האומר, כדי לצאת ידי ספק, מן הראוי להחמיר כדברי ´ערוך השולחן´ ולקבוע מזוזה ביאכטה, בפרט שכן עולה מדברי ה´חלקת יעקב´ וה´מנחת יצחק´. אך לעניין הברכה, נראה כי אין לברך בשעת קביעת המזוזה, שכן כלל בידינו: אין ברכות מעכבות וספק ברכות להקל".